Varaosahaku.fi - Varaosat | Hae auton osia

Det finns inga artiklar i din varukorg.

Kan ej ändra innehållet i varukorgen, kontakta säljaren.


VOH:n Rekisteriseloste (This information is only available in Finnish)

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi:
Varaosahaku.fi Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä:
Varaosa-alan Yhdistys ry. (jatkossa Palveluntuottaja) Y-tunnus: 1590160-2
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jörgen Härmälä, jorgen.harmala(at)voh.fi, +358 50 592 1001
Yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Eriksson, lasse.eriksson(at)erikssons.fi, +358 40 056 1656.

Rekisterin vastuuhenkilö:
Yhdistyksen yhdyshenkilö Jörgen Härmälä, jorgen.harmala(at)voh.fi, +358 50 592 1001. Palveluntuottajan Asiakasrekisterin vastuuhenkilö huolehtii rekisteriselosteen nähtävillä pidosta ja antaa tarkempia tietoja Palveluntuottajan Asiakasrekisterin pidosta sekä rekisteröidyn oikeudesta tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata virheelliset tiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Palveluntuottajan asiakkaiden yritys- ja henkilötietojen, yhteystietojen ja ostohistoriatietojen kerääminen.

Rekisterin tietosisältö:
Yrityksen/henkilön itsensä ilmoittamat yhteys-, laskutus- ja toimitustiedot. Lisäksi asiakaskohtaisesti tallennetaan ostotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Palveluntuottajan Asiakasrekisterin tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään Palveluntuottajan asiakkaalta saadun tiedon perusteella. Tiedot päivittyvät ajantasaisesti tietojärjestelmään asiakkaan tilausten pohjalta.

Tietojen luovutus:
Palveluntuottajan Asiakasrekisteristä ei asiakaskohtaisia tietoja säännönmukaisesti luovuteta.

Rekisterin sisäinen käyttö:
Palveluntuottajan Asiakasrekisterin tietoja käytetään Palveluntuottajan tehtävien hoitamiseen, kuten tuotteiden toimittamiseen ja raportointiin. Tietojen käyttö perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Asiakastietoja voivat käyttää ainoastaan tuotteiden toimittamiseen osallistuvat työtehtäviensä mukaisesti. Muut ovat sivullisia asiakkaan tietoihin nähden eikä heillä ole oikeutta ilman asiakkaan kirjallista suostumusta saada tietoja käyttöönsä.

Rekisterin suojaus:
Palveluntuottajan Asiakasrekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Käyttöoikeuden saaminen järjestelmään edellyttää käyttäjän kirjallista vaitiolositoumusta.

Rekisterin säilytys, arkistointi ja hävittäminen:
Palveluntuottajan Asiakasrekisterin tiedot säilytetään sähköisessä rekisterissä asianmukaisia säilytysaikoja noudattaen.

Tarkastusoikeus:
Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön omiin tietoihinsa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Asiakkaalle varataan mahdollisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin näyttöruudulla ja pyydettäessä tiedot annetaan kirjallisesti pyytäjän haluamassa laajuudessa. Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, kieltäytymisestä annetaan yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoittama todistus, josta ilmenee syy tarkastusoikeuden epäämiseen. Todistukseen liitetään valitusosoitus.

Tiedon korjaaminen:
Asiakas tekee tietojansa koskevan oikaisupyynnön kirjallisesti Palveluntuottajalle. Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, kieltäytymisestä annetaan yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoittama todistus, josta ilmenee syy tiedon korjaamisen epäämiseen.

Kielto-oikeus:
Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla. Rekisteröidyn ei siis tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa.

© Copyright 2023 Varaosa-alan Yhdistys ry