Varaosahaku.fi - Varaosat | Hae auton osia

kpl
Poista

Ostoskorisi on tyhjä.

Et voi muuttaa ostoskorin sisältöä! Ota yhteyttä myyjään.


VOH-TAKUU

VOH-Takuu on käytetylle varaosalle myönnetty lisäturva rikkoontumisen varalle. Nämä osat tunnistat oheisesta VOH-Takuulogosta.

Lisäturva kattaa 12 kuukautta tai 20 000 km ostopäivästä lukien. Se astuu voimaan osan myyntipäivästä alkaen ilman erillisiä toimenpiteitä.

Lisäturva korvaa, kun ostetun varaosan kunto ei vastaa yleistä samanlaisen käytetyn varaosan kuntoa ottaen huomioon osalla ajetut kilometrit ja osan ikä.

Mikäli osa jostain syystä rikkoutuisi asennuksen jälkeen, astuu palvelumme apuun ja kattaa osan lisäksi asennuskuluja sekä rahtikustannuksia. VOH-Takuu koskee niin yrityksiä kuin yksityisiä kuluttajiakin. Tarkemmat takuuehdot löydät alaosasta.

Mahdollisen asennuksen jälkeisen rikkoontumisen ilmetessä, ole yhteydessä VOH-Takuun asiakaspalveluun alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

        TM Korjausratkaisut Oy
        Yhteydenottolomake    Linkki lomakkeeseen

Käsittelemme korvaushakemuksen sopimusehtojemme mukaisesti ja korvaamme takuun piiriin kuuluvat kulut.

Kysy lisää VOH-Takuusta purkamoltasi tai VOH-Takuun asiakaspalvelusta!VOH-TAKUU TAKUUEHDOT

20.09.2017

1 VOH-TAKUUN MYÖNTÄJÄ

TM Korjausratkaisut Oy
Y-tunnus 2772490-6 ja jäljempänä "Korjausratkaisut Oy"
Kutomotie 16
00380 Helsinki
asiakaspalvelu@korjausratkaisut.fi

2 VOH-TAKUUN TARKOITUS

VOH-Takuu myönnetään asiakkaan Varaosa-alan Yhdistys ry:n jäsenliikkeestä ostaman käytetyn varaosan ("Varaosa") rikkoutumisen varalta näiden ehtojen mukaisesti ja laajuudessa. Takuu myönnetään sekä kuluttajille että yrityksille.

Korjausratkaisut Oy ei ole varaosan myyjä eikä Varaosa-alan Yhdistys ry ole takuun antaja. Kyse on lisäarvopalvelusta, joka tuotetaan asiakkaalle Korjausratkaisut Oy:n kautta VOH-Takuu -palveluna. VOH-Takuun sopimusosapuolet ovat TM Korjauspalvelut Oy ja asiakas.

3 VOH-TAKUUN VOIMAANASTUMINEN JA VOIMASSAOLO

VOH-Takuu astuu voimaan Varaosan myyntihetkellä. VOH-Takuu on voimassa Varaosan ostoajankohdasta lukien 12 kuukautta tai 20.000 km riippuen siitä, kumpi mainituista rajoista ensin saavutetaan. VOH-Takuun voimassaoloalue on Suomi.

4 VOH-TAKUU SISÄLTÄÄ

VOH-Takuu korvaa Varaosan rikkoutumisesta johtuvat kustannukset sekä tapauskohtaisesti osan rahdin ja vaihtamiseen liittyviä kustannuksia, mikäli vika osoittautuu korvattavaksi.

VOH-Takuu on voimassa ehtojensa mukaisesti siitä huolimatta, että asiakas myy edelleen Varaosan tai ajoneuvon, johon Varaosa on liitetty. Korjausratkaisut Oy voi harkintansa mukaisesti joko hankkia asiakkaalle rikkoutunutta Varaosaa vastaavan osan tai vaihtoehtoisesti maksaa korvauksen rahassa.

5 VOH-TAKUUN RAJOITUKSET

VOH-Takuu ei korvaa / VOH-Takuusta ei suoriteta korvausta

    - vian etsimisestä aiheutuvia kustannuksia
    - asiakkaan omaa työtä
    - Varaosan vaurioitumista ulkoisen seikan
      (esimerkiksi kolari) vuoksi
    - normaalia kulumista
    - jos Varaosa on todettu vialliseksi
      asennushetkellä tai välittömästi
      käyttöönoton jälkeen
    - kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen
      kuin asiakas on ottanut yhteyttä
      Korjausratkaisut Oy:lle kohdan 6. mukaisesti
    - jos asiakas ei ole noudattanut kohdan 6
      mukaisia velvollisuuksiaan
    - jos asiakas on toiminut vilpillisesti
    - jos Varaosa on asennettu virheellisesti
    - huolimattomasta tai käyttö- tai hoito-
      ohjeiden vastaisesta käsittelystä
      aiheutuvia vikoja tairikkoutumista
    - jos ajoneuvoa, johon Varaosa on asennettu,
      on käytetty kilpa-autoilussa
    - hinaus- tai kuljetuskustannuksia
    - mikäli Varaosaan on tehty muutostöitä
      tai osa ei ole sopivuudeltaan valmistajan
      kohteeseen hyväksymä Varaosa

Takuu korvaa osan enintään osan ostohinnan mukaisesti ja enintään kuusituhatta (6000,00) euroa, sisältäen myös arvonlisäveron osuuden. Asennuksen ja rahdin enimmäiskorvattavuus on (2500,00) euroa, sisältäen myös arvonlisäveron osuuden. Korvausta ei makseta enempää, kuin ajoneuvon käypä arvo on.

VOH-Takuun puitteissa vaihdettu Varaosa tai suoritettu rahakorvaus ei pidennä takuuaikaa, vaan takuu on voimassa alkuperäisen takuuajan loppuun.

Korjausratkaisut Oy ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten tuotannonmenetyksestä, liikevaihdon vähenemisestä, liikevoiton menetyksestä, sopimusten menetyksestä tai käyttöhyödyn menetyksestä.

Ajoneuvo tulee olla huollettu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tästä tulee tarvittaessa voida esittää luotettava selvitys, josta voidaan todeta huoltoajankohta, tehdyt työt, vaihdetut varaosat sekä ja ajokilometrit.

VOH-Takuu ei kata vikoja tai tarvittavia toimenpiteitä, joiden syynä on suoraan tai epäsuorasti korroosio, tulipalo, vesivaurio, varkaus, onnettomuus, kolari tai muu liikennevahinko, puutteellinen huolto, lainrikkomus, ylikuumentuminen, vuoto, ajoneuvon rakennemuutokset (mukaan lukien matkamittari), väärinkäyttö tai käyttövirhe.

VOH-Takuu ei kata korjauksen yhteydessä tehtyjä erillisiä muutos- tai parannustöitä, eikä muita korvattavaan vikaan liittymättömiä töitä ja tarvikkeita. Takuu ei kata kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että ajoneuvo, tarvikkeet tai varaosat kuljetetaan tai korjataan ajansäästämiseksi tavanomaisesta olennaisesti poikkeavin keinoin sekä kustannuksia, jotka johtuvat lakosta tai työn seisauksesta, muusta kuin Myyjästä riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä.

VOH-Takuu ei kata seurannaisvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet Takuun ulkopuolisten osien vikaantumisen tai vaurioitumisen seurauksena tai vikoja joiden syy, aiheuttaja tai oire on lisääntynyt moottoriöljynkulutus tai väärän polttoaineen käyttö. Takuu ei korvaa ajoneuvon arvon alentumista.

Viat, jotka korvataan auton tai sen osan valmistajan, maahantuojan tai asentajan takuun, myyjäliikkeen, muun sitoumuksen tai virhevastuun perusteella korvataan ensisijaisesti em. vastuun piiristä. Asiakas valtuuttaa tämän sopimuksen hyväksymisellä Korjausratkaisut Oy:n esittämään em. tahoille vaatimuksia Takuun piiriin kuuluvien vaurioiden korvaamiseksi ja siirtää näitä koskevat saatavat Korjausratkaisut Oy:lle Korjausratkaisut Oy:n maksamia korjauskustannuksia vastaan. Korjausratkaisut Oy:n näin pyytäessä asiakkaan on allekirjoitettava erillinen em. saatavien siirtoasiakirja, joka on edellytyksenä korjauskustannusten maksamiselle. Takuun piiristä korvataan vain sellaisia vahinkoja, joita ei korvata ajoneuvon vakuutuksesta.

Takuun piiristä korvatut osat ovat turvan Korjausratkaisut Oy:n omaisuutta ja vaihdetut osat kerätään aina talteen mahdollisten väärinkäytösten selvitystä varten.

5.1 Moottoreiden ja vaihteistojen erikoisrajoitukset

VOH-Takuu kattaa

- Moottorin Sisäiset voidellut liikkuvat osat kuten männät, männän renkaat, kiertokanget, kampiakseli, nokka-akselit, imu- ja pakoventtiilit, sekä niiden nostimet ja keinuvivut, akselien laakeroinnit, öljypumppu, jakoketju ja sen rattaat/kiristimet. Eristeet ja tiivisteet siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan em. osia.
- Vaihteiston vaihdelaatikon sisäiset voidellut liikkuvat osat. Eristeet ja tiivisteet siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan em. osia.

Rikkoutuminen tarkoittaa äkkinäistä ja odottamatonta vikaa, joka johtaa pysyvään mekaaniseen vaurioitumiseen aiheuttaen toiminnan loppumisen ja vaatien välittömän korjaustarpeen tai osan vaihdon. VOH-Takuu ei kata normaalia kulumista. Normaali kuluminen tarkoittaa osien vaurioita, jotka ovat aiheutuneet vaiheittain ajan saatossa toiminnan tai osan suorituskyvyn heikkenemisen myötä.

VOH-Takuun piiriin ei kuulu

- Moottorin elektroniikka, kuten polttoaineruiskutuksen ja sytytysjärjestelmän ohjainlaitteet, sytytyspuolat, pyörintänopeustunnistimet, ilmanpaine- ja lämpötilatunnistimet, käynnistinmoottori ja latausgeneraattori. Turboahdin ja välijäähdytin, kompressoriahtimen sisäiset voidellut liikkuvat osat. Pakosarja, EGR-venttiili, NOx anturi ja pakoputkisto, katalysaattori ja hiukkassuodatin. Polttoaineen siirtopumppu, ruiskutuspumppu, imusarja, kaasuläppäkotelo, ruiskutussuuttimet, ilmamassamittari, lambda-anturit, tankkilaitteisto ja sen anturit.
- Vaihdelaatikon elektroniikka, kaksoismassavauhtipyörä, vaihteensiirto mekanismit, kuluvat kytkimen osat, uusittavat öljyt ja suodattimet.

6 ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Varaosan asentaman korjaamon velvollisuus on tarkistaa vaihdettavan osan toimintakunto asennuksen jälkeen. Tarkistuksessa on käytävä lävitse mahdolliset vuodot ja nesteiden tasopintojen muutokset sekä muut seikat, jolla osan toimintakunto voidaan varmuudella todeta. Autolla on suoritettava riittävä koeajo toimintakunnon toteamiseksi.

Asiakkaan tulee tehdä vikailmoitus VOH-Takuun piiriin kuuluvalle korjaukselle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun ostaja havaitsee tai tämän olisi pitänyt havaita ajoneuvossa oleva vika tai viat, jotka voivat aiheuttaa osan rikkoontumisen. Korjausta ei saa aloittaa ilman Myyjän kirjallista korjaussuostumusta.

Varaosan rikkoutumistapauksessa asiakkaan on viipymättä ja ennen korjaus- tai muita toimenpiteitä otettava yhteys Korjausratkaisut Oy:öön. Tämä tapahtuu siten, että asiakas lähettää sähköisen korvaushakemuksen osoitteeseen asiakaspalvelu@korjausratkaisut.fi

Kun ajoneuvo menee korjaamolle, ajanvarauksen yhteydessä asiakkaan on ilmoitettava korjaamolle, että ajoneuvossa on VOH-takuu, jonka kulut osoitetaan Myyjän maksettavaksi.

Mikäli autoon joudutaan vaihtamaan sopimuskauden aikana mittaristo, on siitä ilmoitettava Korjausratkaisut Oy:lle mahdollisimman pikaisesti.

Korvauksen saamisen edellytyksenä asiakkaan velvollisuus on esittää Korjausratkaisut Oy:lle Varaosan ostokuitti, josta selviää, että varaosa on ostettu Varaosa-alan Yhdistys ry:n jäsenliikkeestä. Lisäksi asiakkaan velvollisuus on säilyttää vaihtotyön ja rahdin kustannukset ilmaiseva kuitti / kuitit ja toimittaa ne pyynnöstä Korjausratkaisut Oy:lle. Asiakkaan velvollisuus on tarvittaessa antaa luotettava selvitys Varaosaan kohdistuvasta ajomäärästä takuuaikana. Asiakkaan on annettava Korjausratkaisut Oy:lle myös muut tiedot, joita se tarvitsee korvauksen suorittamiseksi. Asiakkaan on muutoinkin noudatettava Korjausratkaisut Oy:n antamia ohjeita.

Korjausratkaisut Oy ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut kaikki korvauksen määrittämiseksi tarvittavat tiedot. Varaosan rikkoutumistilanteessa asiakkaan on huolehdittava siitä, että Korjausratkaisut Oy:llä on ajan tasalla olevat yhteystiedot asiakkaasta.

Asiakas vastaa kaikista muutoksen mahdollisesti aiheuttamista ajoneuvon omistukseen, hallintaan tai käyttöön liittyvistä vero- ja maksuseuraamuksista tai vioista ja vaurioista.

7 MUUT EHDOT

Asiakkaan ja Korjausratkaisut Oy:n väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saattaa oikeussuhdetta koskeva erimielisyys Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Mikäli neuvottelut eivät johda tuloksiin, erimielisyydet jätetään ratkaistaviksi Helsingin käräjäoikeuteen.

Asiakasta koskevat tarvittavat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Korjausratkaisut Oy:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Varaosa-alan Yhdistys ry ei toimi Sopimuksen määrittämissä asioissa ja velvoitteitaan täyttäessään rekisterinpitäjänä. Varaosa-alan Yhdistys ry:llä on kuitenkin oikeus toimittaa VOH-takuuta koskevissa asioissa asiakkaan Varaosan ostoon liittyvät henkilötiedot Korjausratkaisut Oy:lle VOH-Takuuta koskevan asian käsittelyä varten. Varaosa-alan Yhdistys ry on pidettävä korkeintaan henkilötietolainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietojen käyttö on kuvattu rekisteriselosteessa, joka on osoitteessa http://www.korjausratkaisut.fi/static/rekisteriseloste.pdf

8 VOH-TAKUUN TAKUUEHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä takuuehdot ovat voimassa 20.09.2017 alkaen toistaiseksi.