kpl
Poista

Ostoskorisi on tyhjä.

Et voit enää muuttaa ostoskorin sisältöä! Ota yhteyttä myyjään.


VOH:n VO-TAKUU alkaen 01.01.2017

Tälle varaosalle myönnetään VO-TAKUU purkuosille.

Varaosa on käynyt läpi usean kohdan toimintatarkastuksen ja kuntoluokittelun. Varaosaan kohdistuvat rasitukset ja toimintaan liittyvät näkökulmat on tarkastettu ja sille myönnetään VO-TAKUU

Takuu kattaa 12 kuukauden tai 20.000 km takuun ostopäivästä lukien.

Mikäli osa jostain syystä rikkoutuu takuuaikana, katamme tuotteen lisäksi siihen liittyvät asennuskulut ja rahtikustannukset. Takuu koskee niin yrityksiä kuin yksityisiä kuluttajiakin.VO-TAKUU

Takuun alaiset varaosat on merkitty VO-Takuu -merkinnällä. Takuulogo varaosan kohdalla tarkoittaa, että kyseiselle osalle on myönnetty yhden vuoden tai 20 tkm takuu.

Tuote on käynyt läpi usean kohdan toimintatarkastuksen ja kuntoluokittelun. Varaosaan kohdistuvat rasitukset ja toimintaan liittyvät näkökulmat on tarkastettu ja sille myönnetään VO-Takuu. Takuu astuu voimaan osan myyntipäivästä alkaen ja on voimassa 12 kuukautta tai 20.000 km.

Mikäli osa jostain syystä rikkoutuisi takuuaikana, kattaa takuu osan lisäksi siihen liittyvät asennuskulut ja rahtikustannukset. Takuu koskee niin yrityksiä kuin yksityisiä kuluttajiakin. Tarkemmat takuuehdot löydät alaosasta.

Mahdollisen vian ilmetessä ole yhteydessä VO-Takuun asiakaspalveluun.

        TM Korjausratkaisut Oy
        asiakaspalvelu@korjausratkaisut.fi
        Puhelin 010 504 7575

Käsittelemme korvaushakemuksen sopimusehtojemme mukaisesti ja korvaamme takuun piiriin kuuluvat kulut.

Kysy lisää VO-Takuusta purkamoltasi tai VO-Takuun asiakaspalvelusta!

VO-TAKUU TAKUUEHDOT 01.01.2017

1 VO-TAKUUN MYÖNTÄJÄ

TM Korjausratkaisut Oy
Y-tunnus 2772490-6 ja jäljempänä "Korjausratkaisut Oy"
Kutomotie 16
00380 Helsinki
asiakaspalvelu@korjausratkaisut.fi
010 504 7575

2 VO-TAKUUN TARKOITUS

VO-Takuu myönnetään asiakkaan ostaman käytetyn varaosan rikkoutumisen varalta näiden ehtojen mukaisesti ja laajuudessa. Takuu myönnetään sekä kuluttajille että yrityksille. Korjausratkaisut Oy ei ole varaosan myyjä.

3 VO-TAKUUN VOIMAANASTUMINEN JA VOIMASSAOLO

VO-Takuu astuu voimaan varaosan myyntihetkellä. VO-Takuu on voimassa varaosan ostoajankohdasta lukien 12 kuukautta tai 20.000 km riippuen siitä, kumpi mainituista rajoista ensin saavutetaan. VO-Takuun voimassaoloalue on Suomi.

4 VO-TAKUUN SISÄLTÄÄ

VO-Takuu korvaa käytetyn varaosan rikkoutumisen sen ostohinnan mukaisesti, kuitenkin enintään kuusituhatta (6000,00) euroa, mikä sisältää arvonlisäveron osuuden. Lisäksi takuu korvaa vastaavan osan jälleenasennuksesta ja rahdista aiheutuvat kustannukset, kuitenkin enintään yhteensä kaksituhattaviisisataa (2500,00) euroa.

VO-Takuu on voimassa ehtojensa mukaisesti siitä huolimatta, että asiakas myy edelleen varaosan tai ajoneuvon, johon varaosa on liitetty. Korjausratkaisut Oy voi harkintansa mukaisesti joko hankkia asiakkaalle rikkoutunutta varaosaa vastaavan osan tai vaihtoehtoisesti maksaa korvauksen rahassa.

5 VO-TAKUUN RAJOITUKSET

VO-Takuu ei korvaa / VO-Takuusta ei suoriteta korvausta

    - vian etsimisestä aiheutuvia kustannuksia
    - asiakkaan omaa työtä
    - varaosan vaurioitumista ulkoisen seikan
      (esimerkiksi kolari) vuoksi
    - normaalia kulumista
    - kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen
      kuin asiakas on ottanut yhteyttä
      Korjausratkaisut Oy:lle kohdan 6. mukaisesti
    - jos asiakas ei ole noudattanut kohdan 6
      mukaisia velvollisuuksiaan
    - jos asiakas on toiminut vilpillisesti
    - jos varaosa on asennettu virheellisesti
    - huolimattomasta tai käyttö- tai hoito-
      ohjeiden vastaisesta käsittelystä
      aiheutuvia vikoja tairikkoutumista
    - jos ajoneuvoa, johon varaosa on asennettu,
      on käytetty kilpa-autoilussa
    - hinaus- tai kuljetuskustannuksia
    - mikäli osaan on tehty muutostöitä tai osa ei
      ole sopivuudeltaan valmistajan kohteeseen
      hyväksymä varaosa

VO-Takuun puitteissa vaihdettu varaosa tai suoritettu rahakorvaus ei pidennä takuuaikaa, vaan takuu on voimassa alkuperäisen takuuajan loppuun.

Korjausratkaisut Oy ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten tuotannonmenetyksestä, liikevaihdon vähenemisestä, liikevoiton menetyksestä, sopimusten menetyksestä tai käyttöhyödyn menetyksestä.

6 ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Varaosan rikkoutumistapauksessa asiakkaan on viipymättä ja ennen korjaus- tai muita toimenpiteitä otettava yhteys Korjausratkaisut Oy:lle. Tämä tapahtuu siten, että asiakas lähettää korvaushakemuksen osoitteeseen asiakaspalvelu@korjausratkaisut.fi Vaihtoehtoisesti asiakas voi ilmoittaa rikkoutumisesta puhelimitse numeroon 010 504 7575.

Korvauksen saamisen edellytyksenä asiakkaan velvollisuus on esittää Korjausratkaisut Oy:lle varaosan ostokuitti. Lisäksi asiakkaan velvollisuus on säilyttää vaihtotyön ja rahdin kustannukset ilmaiseva kuitti / kuitit ja toimittaa ne pyynnöstä Korjausratkaisut Oy:lle. Asiakkaan velvollisuus on tarvittaessa antaa luotettava selvitys osan ajomäärästä takuuaikana. Asiakkaan on annettava Korjausratkaisut Oy:lle myös muut tiedot, joita se tarvitsee korvauksen suorittamiseksi. Asiakkaan on muutoinkin noudatettava Korjausratkaisut Oy:n antamia ohjeita.

Korjausratkaisut Oy ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut kaikki korvauksen määrittämiseksi tarvittavat tiedot. Varaosan rikkoutumistilanteessa asiakkaan on huolehdittava siitä, että Korjausratkaisut Oy:llä on ajan tasalla olevat yhteystiedot asiakkaasta.

7 MUUT EHDOT

Asiakkaan ja Korjausratkaisut Oy:n väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saattaa oikeussuhdetta koskeva erimielisyys Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Mikäli neuvottelut eivät johda tuloksiin, erimielisyydet jätetään ratkaistaviksi Helsingin käräjäoikeuteen.

8 VO-TAKUUN TAKUUEHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä takuuehdot ovat voimassa 1.1.2017 alkaen toistaiseksi.