kpl
Poista

Ostoskorisi on tyhjä.

Et voit enää muuttaa ostoskorin sisältöä! Ota yhteyttä myyjään.


VOH:n VOH-TAKUU alkaen 07.02.2017

Tämä Varaosa on käynyt läpi usean kohdan toimintatarkastuksen ja kuntoluokittelun. Varaosaan kohdistuvat rasitukset ja toimintaan liittyvät näkökulmat on tarkastettu ja sille myönnetään VOH-TAKUU

Takuu kattaa 12 kuukauden tai 20.000 km takuun ostopäivästä lukien.

Mikäli osa jostain syystä rikkoutuu takuuaikana, katamme tuotteen lisäksi siihen liittyvät asennuskulut ja rahtikustannukset. Takuu koskee niin yrityksiä kuin yksityisiä kuluttajiakin.VOH-TAKUU

Takuun alaiset varaosat on merkitty VOH-Takuu -merkinnällä. Takuulogo varaosan kohdalla tarkoittaa, että kyseiselle osalle on myönnetty yhden vuoden tai 20 tkm takuu.

Tuote on käynyt läpi usean kohdan toimintatarkastuksen ja kuntoluokittelun. Varaosaan kohdistuvat rasitukset ja toimintaan liittyvät näkökulmat on tarkastettu ja sille myönnetään VOH-Takuu. Takuu astuu voimaan osan myyntipäivästä alkaen ja on voimassa 12 kuukautta tai 20.000 km.

Mikäli osa jostain syystä rikkoutuisi takuuaikana, kattaa takuu osan lisäksi siihen liittyvät asennuskulut ja rahtikustannukset. Takuu koskee niin yrityksiä kuin yksityisiä kuluttajiakin. Tarkemmat takuuehdot löydät alaosasta.

Mahdollisen vian ilmetessä ole yhteydessä VOH-Takuun asiakaspalveluun.

        TM Korjausratkaisut Oy
        asiakaspalvelu@korjausratkaisut.fi
        Puhelin 010 504 7575

Käsittelemme korvaushakemuksen sopimusehtojemme mukaisesti ja korvaamme takuun piiriin kuuluvat kulut.

Kysy lisää VOH-Takuusta purkamoltasi tai VOH-Takuun asiakaspalvelusta!

VOH-TAKUU TAKUUEHDOT 07.02.2017

1 VOH-TAKUUN MYÖNTÄJÄ

TM Korjausratkaisut Oy
Y-tunnus 2772490-6 ja jäljempänä "Korjausratkaisut Oy"
Kutomotie 16
00380 Helsinki
asiakaspalvelu@korjausratkaisut.fi
010 504 7575

2 VOH-TAKUUN TARKOITUS

VOH-Takuu myönnetään asiakkaan ostaman Varaosa-alan Yhdistys ry:n jäsenliikkeestä ostaman käytetyn varaosan ("Varaosa") rikkoutumisen varalta näiden ehtojen mukaisesti ja laajuudessa. Takuu myönnetään sekä kuluttajille että yrityksille.

Korjausratkaisut Oy ei ole varaosan myyjä eikä Varaosa-alan Yhdistys ry ole takuun antaja.. Kyse on lisäarvopalvelusta, joka tuotetaan asiakkaalle Korjausratkaisut Oy:n kautta VOH-Takuu -palveluna. VOH-Takuun sopimusosapuolet ovat TM Korjausratkaisut Oy ja asiakas.

3 VOH-TAKUUN VOIMAANASTUMINEN JA VOIMASSAOLO

VOH-Takuu astuu voimaan Varaosan myyntihetkellä. VOH-Takuu on voimassa Varaosan ostoajankohdasta lukien 12 kuukautta tai 20.000 km riippuen siitä, kumpi mainituista rajoista ensin saavutetaan. VOH-Takuun voimassaoloalue on Suomi.

4 VOH-TAKUU SISÄLTÄÄ

VOH-Takuu korvaa Varaosan rikkoutumisen sen ostohinnan mukaisesti, kuitenkin enintään kuusituhatta (6000,00) euroa, sisältääen myös arvonlisäveron osuuden. Lisäksi VOH-Takuu korvaa vastaavan varaosan jälleenasennuksesta ja rahdista aiheutuvat kustannukset, kuitenkin enintään yhteensä kaksituhattaviisisataa (2500,00) euroa, sisältäen myös arvonlisäveron osuuden.

VOH-Takuu on voimassa ehtojensa mukaisesti siitä huolimatta, että asiakas myy edelleen Varaosan tai ajoneuvon, johon Varaosa on liitetty. Korjausratkaisut Oy voi harkintansa mukaisesti joko hankkia asiakkaalle rikkoutunutta Varaosaa vastaavan osan tai vaihtoehtoisesti maksaa korvauksen rahassa.

5 VOH-TAKUUN RAJOITUKSET

VOH-Takuu ei korvaa / VOH-Takuusta ei suoriteta korvausta

    - vian etsimisestä aiheutuvia kustannuksia
    - asiakkaan omaa työtä
    - Varaosan vaurioitumista ulkoisen seikan
      (esimerkiksi kolari) vuoksi
    - normaalia kulumista
    - kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen
      kuin asiakas on ottanut yhteyttä
      Korjausratkaisut Oy:lle kohdan 6. mukaisesti
    - jos asiakas ei ole noudattanut kohdan 6
      mukaisia velvollisuuksiaan
    - jos asiakas on toiminut vilpillisesti
    - jos Varaosa on asennettu virheellisesti
    - huolimattomasta tai käyttö- tai hoito-
      ohjeiden vastaisesta käsittelystä
      aiheutuvia vikoja tairikkoutumista
    - jos ajoneuvoa, johon Varaosa on asennettu,
      on käytetty kilpa-autoilussa
    - hinaus- tai kuljetuskustannuksia
    - mikäli Varaosaan on tehty muutostöitä
      tai osa ei ole sopivuudeltaan valmistajan
      kohteeseen hyväksymä Varaosa

VOH-Takuun puitteissa vaihdettu Varaosa tai suoritettu rahakorvaus ei pidennä takuuaikaa, vaan takuu on voimassa alkuperäisen takuuajan loppuun.

Korjausratkaisut Oy ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten tuotannonmenetyksestä, liikevaihdon vähenemisestä, liikevoiton menetyksestä, sopimusten menetyksestä tai käyttöhyödyn menetyksestä.

6 ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Varaosan rikkoutumistapauksessa asiakkaan on viipymättä ja ennen korjaus- tai muita toimenpiteitä otettava yhteys Korjausratkaisut Oy:lle. Tämä tapahtuu siten, että asiakas lähettää korvaushakemuksen osoitteeseen asiakaspalvelu@korjausratkaisut.fi
Vaihtoehtoisesti asiakas voi ilmoittaa rikkoutumisesta puhelimitse numeroon 010 504 7575.

Korvauksen saamisen edellytyksenä asiakkaan velvollisuus on esittää Korjausratkaisut Oy:lle Varaosan ostokuitti, josta selviää, että varaosa on ostettu Varaosa-alan Yhdistys ry:n jäsenliikkeestä. Lisäksi asiakkaan velvollisuus on säilyttää vaihtotyön ja rahdin kustannukset ilmaiseva kuitti / kuitit ja toimittaa ne pyynnöstä Korjausratkaisut Oy:lle. Asiakkaan velvollisuus on tarvittaessa antaa luotettava selvitys Varaosan kohdistuvasta ajomäärästä takuuaikana. Asiakkaan on annettava Korjausratkaisut Oy:lle myös muut tiedot, joita se tarvitsee korvauksen suorittamiseksi. Asiakkaan on muutoinkin noudatettava Korjausratkaisut Oy:n antamia ohjeita.

Korjausratkaisut Oy ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut kaikki korvauksen määrittämiseksi tarvittavat tiedot. Varaosan rikkoutumistilanteessa asiakkaan on huolehdittava siitä, että Korjausratkaisut Oy:llä on ajan tasalla olevat yhteystiedot asiakkaasta.

7 MUUT EHDOT

Asiakkaan ja Korjausratkaisut Oy:n väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saattaa oikeussuhdetta koskeva erimielisyys Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Mikäli neuvottelut eivät johda tuloksiin, erimielisyydet jätetään ratkaistaviksi Helsingin käräjäoikeuteen.

Asiakasta koskevat tarvittavat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Korjausratkaisut Oy:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Varaosa-alan Yhdistys ry ei toimi Sopimuksen määrittämissä asioissa ja velvoitteitaan täyttäessään rekisterinpitäjänä. Varaosa-alan Yhdistys ry:llä on kuitenkin oikeus toimittaa VOH-takuuta koskevissa asioissa asiakkaan Varaosan ostoon liittyvät henkilötiedot Korjausratkaisut Oy:lle VOH-Takuuta koskevan asian käsittelyä varten. Varaosa-alan Yhdistys ry on pidettävä korkeintaan henkilötietolainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietojen käyttö on kuvattu rekisteriselosteessa, joka on osoitteessa http://www.korjausratkaisut.fi/static/rekisteriseloste.pdf

8 VOH-TAKUUN TAKUUEHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä takuuehdot ovat voimassa 07.02.2017 alkaen toistaiseksi.